ჩვენს შესახებ

შპს "რიალ აუდიტი“ დაარსდა 2009 წლის ივნისიში. კომპანიის საქმიანობისძირითადი მიმართულებებია: ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის ბუღალტრული და აუდიტორული მომსახურების გაწევა. უძრავ მოძრავი ქონების შეფასება

პერსონალი

ამირან არსენაშვილი

დირექტორი, აუდიტორი. უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

ეთერი გოგია

აუდიტორი , უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

თემურ ბარამიძე

აუდიტორი , უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

რამაზ ჩიხლაძე

აუდიტორი , უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

რობაქიძე დავითი

აუდიტორი , უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

გიორგი გურგენიძე

ბუღალტერი, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

რამინი არსენაშვილი

ბუღალტერი, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

მიხეილ არსენაშვილი

სპეციალისტი, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით.

1. ბუღალტრული მომსახურება

ბუღალტრული მომსახურება კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით, სხვადასხვაფორმით. როგორც ადგილზე, ასევე ფირმის ოფისში თქვენს მიერ მიწოდებული პირველადი დოკუმენტაციის საფუძველზე

2. მიმდინარე ბუღალტერიის წარმოება

მიმდინარე ბუღალტერიის წარმოება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, როგორც კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით, ასევე სხვა ფორმით.

3. უძრავ- მოძრავი ქონების შეფასება

4. ზარალის შეფასება

5. პარტნიორთა წილების შეფასება და სხვა

აუდიტი

1. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

2. საგადასახადო აუდიტი

3. ბუღალტრული აღრიცხვის აუდიტი

4. საკონსულტაციო მომსახურება

მომხმარებლები

1. შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“

2. შპს "ნავთობისა და გაზის სერვისული კომპანია“

3. ს/ს "გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“

4. ს/ს "ინფექციური პატოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი“

5. ს/ს "სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“

6. ს/ს "საქცივპროდუქტი“

7. საქართველოს ეროვნული ბანკი

8. სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“

9. სსიპ "რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსიტუტი“

10. ს/ს "სპორტკომპლექსი ლაგუნა ვერე“

11. შპს "თბილსერვის ჯგუფი“

12. ა(ა)იპ "ბათუმის ბოტანიკური ბაღი"

13. სსიპ "გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი“

14. შპს "მეტალინვესტი“

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია“

16. ქალაქ თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო“

17. სსიპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“

18. სსიპ "მცხეთის მუნიციპალიტეის მერია“

19. სსიპ "საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“

20. სსიპ "ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“

21. სსიპ "თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“

22. შპს "ჰერმესი“

23. კავკასიის უნივერსიტეტი

24. კულტურის განვითარების საინ-ფონდი

25. სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

26. ფერ -"თავაძის მეტალურგიის ინსიტუტი"

27. შპს "რემონტალი"

28. შპს "ოკრიბა"

29. შპს "ალბიონი"

30. შპს "უნიმედგრუპ”

რეკვიზიტები და საკონტაქტო ინფორმაცია:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს "რიალ აუდიტი“

ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელიდ აგვარი: დირექტორი ამირან არსენაშვილი

პრეტენდენტის იურიდიულიმი სამართი: ქ.თბილისი. გ.ქიქოძის 6/17

საიდენტიფი კაციოკოდი: 204566996

ბანკის დასახელება და კოდი: ს/ს "თიბისი ბანკი“ TBSBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE13TB5251136080100005

ტელეფონი: 599567260. 599977860 . ქალაქი 921739

ელექტრონული ფოსტის მისამართი საკონტაქტო პირების მითითებით: amiranarsenashvili@mail.ru (ამირან არსენაშვილი).